Regnskapsfører for 24SevenOffice

Regnskap er en viktig del av enhver bedrift, og det er avgjørende å ha en pålitelig regnskapsfører for å sikre at alt går glatt og at du er i samsvar med alle lover og forskrifter. 24SevenOffice er et regnskapssystem som er skreddersydd for alle bedriftsstørrelser, og det er et smart valg for ditt forretningssystem. Hvis du leter etter en regnskapsfører for 24SevenOffice, kan vi hjelpe deg med å administrere regnskapet ditt.

Som regnskapsfører kan vi bistå deg med alt fra bokføring til årsregnskap, og hjelpe deg med å holde oversikt over økonomien din. Vi kan også gi deg råd om skatteregler og andre økonomiske spørsmål. Med en pålitelig regnskapsfører ved din side, kan du fokusere på å drive virksomheten din og la noen andre ta seg av regnskapet.

Om 24SevenOffice og Regnskapsførerens rolle

24SevenOffice er et skybasert regnskapsprogram som hjelper bedrifter med bokføring, fakturering, lønn og MVA. Programmet har en brukervennlig plattform og AI-teknologi som automatiserer mange av de manuelle oppgavene som regnskapsføreren normalt ville måtte utføre.

Med 24SevenOffice kan bedriftene føle seg trygge på at regnskapet er oppdatert og nøyaktig til enhver tid. Programmet gir også tilgang til API-er som gjør det enkelt å integrere med andre systemer.

Regnskapsførerens ansvar

Regnskapsføreren spiller en viktig rolle i bedriftens økonomi. Deres ansvar inkluderer å holde orden på bedriftens økonomiske transaksjoner, utføre bokføring og avstemming, og utarbeide årsregnskap og skattemeldinger.

Det er også regnskapsførerens ansvar å sikre at bedriften overholder lover og regler som gjelder for økonomi og skatt. Regnskapsføreren gir også råd og veiledning til bedriftens ledelse om økonomiske beslutninger.

Tjenester og funksjoner

24SevenOffice har mange funksjoner som kan hjelpe regnskapsføreren med å utføre sine oppgaver mer effektivt. Programmet gir tilgang til en rekke rapporter som gir bedre oversikt over bedriftens økonomi.

Regnskapsføreren kan også bruke 24SevenOffice til å utføre oppgaver som å sende A-melding til Skatteetaten og å utarbeide fakturaer. Programmet har også en funksjon for å håndtere reiseregninger og utlegg.

24SevenOffice samarbeider også med regnskapsbyråer som kan hjelpe bedrifter med å utføre regnskapsoppgaver. Bedrifter kan velge å outsource hele regnskapsfunksjonen til et regnskapsbyrå eller å bruke en regnskapsfører som en konsulent.

Bokføringsprosessen med 24SevenOffice

24SevenOffice tilbyr et smart og effektivt regnskapsprogram som gjør bokføringen enkel og tidsbesparende. Programmet benytter seg av automatisering og en AI-assistent for å gjøre bokføringsprosessen så enkel som mulig for brukeren.

Automatisering og AI-Assistent

Regnskapsprogrammet fra 24SevenOffice benytter seg av automatisering for å forenkle bokføringen for brukeren. Programmet har en AI-assistent som hjelper brukeren med å bokføre transaksjoner automatisk. Dette sparer brukeren for mye tid og krefter, og gjør bokføringen mer nøyaktig.

Bilagshåndtering

24SevenOffice har en enkel og oversiktlig bilagshåndtering som gjør det enkelt å motta og godkjenne bilag. Bilagene kan lastes opp direkte i programmet, og deretter kan de godkjennes og bokføres med noen få klikk. Dette gjør det enkelt for brukeren å holde oversikt over alle bilagene, og gjør bokføringen mer nøyaktig og effektiv.

Faktura og prosjektstyring

24SevenOffice har også en enkel og oversiktlig faktura- og prosjektstyring som gjør det enkelt for brukeren å holde oversikt over alle fakturaer og prosjekter. Programmet har en enkel fakturamodul som gjør det enkelt å opprette og sende fakturaer til kunder. Prosjektmodulen gir brukeren muligheten til å opprette og administrere prosjekter, og gir en enkel oversikt over alle kostnader og inntekter knyttet til hvert prosjekt.

Alt i alt gjør 24SevenOffice sitt regnskapsprogram bokføringsprosessen enklere og mer effektiv for brukeren. Programmet benytter seg av automatisering og en AI-assistent for å gjøre bokføringen så enkel som mulig, og har en enkel og oversiktlig bilagshåndtering, faktura- og prosjektstyring. Dette gjør det enkelt for brukeren å holde oversikt over alle økonomiske aktiviteter, og gjør bokføringen mer nøyaktig og effektiv.

Uansett hvilken løsning bedriften velger, kan 24SevenOffice hjelpe regnskapsføreren med å utføre sine oppgaver mer effektivt og nøyaktig.

Samarbeid og Integrering

Samarbeid mellom Regnskapsfører og Klient

Samarbeidet mellom regnskapsfører og klient er en viktig faktor for å sikre at regnskapet er korrekt og oppdatert. Med 24SevenOffice kan regnskapsføreren og klienten samarbeide på en enkel og effektiv måte. Regnskapsføreren kan gi klienten tilgang til regnskapssystemet, slik at klienten kan følge med på regnskapet og gi regnskapsføreren tilgang til all nødvendig informasjon.

24SevenOffice gjør det også enkelt for regnskapsføreren å gi klienten tilgang til rapporter og annen relevant informasjon. Dette gir klienten muligheten til å holde seg oppdatert og ta beslutninger basert på den nyeste informasjonen.

API og Systemintegrasjon

24SevenOffice har en åpen API som gjør det enkelt å integrere med andre systemer. Dette gjør det mulig å automatisere mange av regnskapsprosessene og gjøre det enklere å holde regnskapet oppdatert.

API-en gir også muligheten til å integrere med andre systemer som er viktige for bedriften, som for eksempel CRM-systemer og e-handelsplattformer. Dette gjør det enklere å samle all informasjon på ett sted og gir bedriften bedre oversikt over sine aktiviteter.

24SevenOffice tilbyr også systemintegrasjon med en rekke andre systemer, som for eksempel Aga og Demo. Dette gjør det enkelt å integrere 24SevenOffice med andre systemer som bedriften bruker, og gir bedriften bedre oversikt over alle sine aktiviteter.

Alt i alt gjør 24SevenOffice det enkelt for regnskapsførere å samarbeide med sine klienter og integrere med andre systemer. Dette gir bedriften bedre oversikt over sine aktiviteter og gjør det enklere å holde regnskapet oppdatert.

Lønn og ansatte

Å håndtere lønnsprosessen kan være en tidkrevende og komplisert oppgave for mange bedrifter. Med 24SevenOffice Lønn får bedrifter og regnskapsførere automatisert og forenklet alle sentrale steg i lønnsprosessen, fra automatisk varsling før lønnskjøring, lønns-input med kommentarer direkte i systemet, godkjenningsflyt, - til utbetaling direkte fra bankmodulen i 24SevenOffice ERP.

Lønnskjøring og rapportering

Med 24SevenOffice Lønn kan bedrifter enkelt håndtere lønnskjøring og rapportering. Systemet automatiserer mange av de tidkrevende oppgavene som kommer med lønnsbehandling, og kan enkelt integreres med andre økonomisystemer bedriften allerede bruker, noe som gir en mer strømlinjeformet arbeidsflyt.

I tillegg kan bedriften enkelt generere og sende inn A-meldinger til Skatteetaten, og håndtere sykefravær, feriepenger, skattetrekk og pensjon på en rask og enkel måte. Dette sørger for at bedriften alltid er i samsvar med gjeldende lover og regler, samtidig som de kan spare tid og ressurser på å håndtere lønnsprosessen internt.

Med 24SevenOffice Lønn kan bedrifter og regnskapsførere oppnå en flyt i lønnsprosessen som gjør at alt med ansattforholdene går mer smidig. Systemet er i skyen, noe som sørger for rask og enkel tilgang til alt bedriften behøver for å håndtere lønn og ansatte.

Merverdiavgift og skatterapportering

MVA-Håndtering

Merverdiavgift (MVA) er en avgift som bedrifter i Norge må betale på de fleste varer og tjenester som selges. Regnskapsførere som bruker 24SevenOffice har en enkel og effektiv måte å håndtere MVA på. Regnskapsprogrammet gir mulighet for å opprette og administrere MVA-koder, som gjør det enklere å føre regnskapet og rapportere til Skatteetaten.

24SevenOffice gjør det mulig å opprette og administrere MVA-koder, og gir bedrifter mulighet for å håndtere MVA enkelt og effektivt. Bedrifter kan opprette egne MVA-koder, eller bruke standard MVA-koder som er tilgjengelige i regnskapsprogrammet.

AGA og Skatterapportering

Arbeidsgiveravgift (AGA) og skatterapportering er to viktige områder for bedrifter som ønsker å føre regnskapet på en effektiv måte. Regnskapsførere som bruker 24SevenOffice har tilgang til verktøy og funksjoner som gjør det enklere å håndtere AGA og skatterapportering.

24SevenOffice gjør det mulig å opprette og administrere AGA-koder, og gir bedrifter mulighet for å håndtere AGA enkelt og effektivt. Regnskapsprogrammet gir også mulighet for å generere rapporter som viser AGA og skatterapportering over tid, noe som gjør det enklere å følge med på utviklingen og ta beslutninger basert på denne informasjonen.

I tillegg til dette gir 24SevenOffice brukerne mulighet for å eksportere data til Excel eller andre regnearkprogrammer, noe som gjør det enklere å analysere og bearbeide dataene på en mer avansert måte.

Mobilitet og fleksibilitet

Med 24SevenOffice kan regnskapsførere enkelt registrere reiseregninger og utlegg på mobilen eller nettbrettet. Dette gir mulighet for å registrere utlegg med en gang de oppstår, uavhengig av hvor man befinner seg. Med muligheten til å laste opp kvitteringer direkte fra mobilen, vil regnskapsførere alltid ha oversikt over alle utgifter og kan raskt og enkelt rapportere tilbake til kunden.

Skybasert tilgang

24SevenOffice tilbyr en skybasert løsning som gir regnskapsførere tilgang til kundenes regnskap fra hvor som helst og når som helst. Dette gir fleksibilitet til å jobbe fra hjemmekontoret, på reise eller fra kontoret. Med skybasert tilgang trenger man ikke lenger å bekymre seg for å miste data eller for å ikke ha tilgang til viktig informasjon når man er på farten.

24SevenOffice tilbyr også en gratis demo for de som ønsker å teste ut programmet før de tar en beslutning. Dette gir regnskapsførere muligheten til å se hvordan programmet fungerer i praksis før de tar en beslutning om å bruke det.

Alt i alt gir 24SevenOffice regnskapsførere muligheten til å jobbe effektivt og fleksibelt, samtidig som de gir kundene den beste servicen.

Avsluttende merknader

24SevenOffice er en ledende leverandør av regnskapsførertjenester i Norge. De tilbyr en rekke tjenester som kan hjelpe bedrifter med å administrere regnskapet sitt på en effektiv måte. Med deres AI-baserte regnskapsprogram kan bedrifter automatisere mange av de manuelle oppgavene som er involvert i regnskapsføring, og frigjøre tid og ressurser til andre viktige oppgaver.

24SevenOffice har et bredt utvalg av dyktige regnskapsførere som kan hjelpe bedrifter med alt fra bokføring til årsoppgjør. Deres regnskapsførere er erfarne og kunnskapsrike, og kan tilby skreddersydde løsninger som passer til bedriftens behov.

Regnskap er en viktig del av enhver bedrift, og det er derfor viktig å ha en pålitelig og effektiv regnskapsfører. Med 24SevenOffice kan bedrifter være trygge på at deres regnskap blir håndtert på en profesjonell og pålitelig måte.

Takket være deres avanserte AI-baserte regnskapsprogram, kan bedrifter også være sikre på at deres regnskap blir håndtert på en effektiv og nøyaktig måte. Dette kan bidra til å redusere feil og unødvendige kostnader, samtidig som det frigjør tid og ressurser til andre viktige oppgaver.

Alt i alt er 24SevenOffice en pålitelig og effektiv leverandør av regnskapsførertjenester, og kan hjelpe bedrifter med å administrere regnskapet sitt på en enkel og effektiv måte.

Regnskapsfører for Tripletex

Tripletex er en skybasert regnskapsprogramvare som stadig flere norske bedrifter tar i bruk. Med Tripletex kan du enkelt føre regnskapet ditt selv, men mange bedrifter velger likevel å outsource regnskapsarbeidet til en regnskapsfører. En regnskapsfører kan hjelpe deg med alt fra fakturering og bokføring til rapportering og årsoppgjør, og kan frigjøre verdifull tid og ressurser for din bedrift.

Hvis du velger å outsource regnskapsarbeidet ditt til en regnskapsfører, er det viktig å finne den rette. En god regnskapsfører kan hjelpe deg med å spare tid og penger, samtidig som de sørger for at regnskapet ditt er i orden og at du overholder alle lover og regler. I denne artikkelen vil vi gi deg en guide til hvordan du kan finne en dyktig regnskapsfører som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av Tripletex.

Fordelene med en regnskapsfører for Tripletex

Å ha en regnskapsfører for Tripletex kan gi en rekke fordeler for bedriften din. Her er noen av de viktigste fordelene:

Effektivisering av regnskapet

En regnskapsfører som er spesialisert på Tripletex kan hjelpe deg med å effektivisere regnskapsprosessen din. Ved å bruke Tripletex kan du automatisere mange av de manuelle oppgavene som tidligere krevde mye tid og ressurser. Med en regnskapsfører som har erfaring med Tripletex, kan du sørge for at du får mest mulig ut av systemet.

Samarbeid og rådgivning

En regnskapsfører kan også gi deg verdifull rådgivning og veiledning når det gjelder regnskap og økonomi. Med en regnskapsfører som jobber tett med deg og forstår bedriftens behov og mål, kan du få skreddersydde løsninger og råd som passer akkurat for deg. En regnskapsfører kan også hjelpe deg med å tolke tallene og gi deg innsikt i bedriftens økonomiske situasjon.

Skybasert system og integrasjoner

Tripletex er et skybasert system som gir deg tilgang til regnskapet ditt fra hvor som helst og når som helst. Med en regnskapsfører som er spesialisert på Tripletex, kan du dra nytte av alle fordelene som et skybasert system har å tilby. I tillegg kan en regnskapsfører hjelpe deg med å integrere Tripletex med andre verktøy og systemer som bedriften din bruker, for å skape en mer sømløs arbeidsflyt.

Viktige funksjoner i Tripletex

Her er noen av kjernefunksjonene i Tripletex som gjør regnskapsføring enklere og mer effektiv:

Fakturering og lønn

Tripletex gjør fakturering og lønnsadministrasjon enklere ved å tilby en rekke funksjoner. Du kan lage fakturaer og sende dem til kunder, samt registrere betalinger og følge opp ubetalte fakturaer. Lønnsfunksjonen i Tripletex lar deg enkelt administrere ansattes lønn og skattetrekk, samt generere lønnsslipper.

Rapporter og årsoppgjør

Tripletex gir deg også tilgang til en rekke rapporter som gir deg innsikt i virksomhetens økonomi. Du kan generere balanse, resultatregnskap og andre rapporter som gir deg oversikt over virksomhetens økonomiske situasjon. Årsoppgjørsfunksjonen i Tripletex gjør det også enkelt å generere årsoppgjør og sende inn til myndighetene.

Lagerstyring og prosjektledelse

Tripletex har også funksjoner for lagerstyring og prosjektledelse. Du kan registrere og følge opp lagerbeholdning, samt lage ordre og sende ut varer til kunder. Prosjektledelsesfunksjonen lar deg enkelt administrere prosjekter og følge opp prosjektstatus.

Tripletex gir deg også tilgang til en rekke andre funksjoner, som enkel fakturering, integrasjon med bank, og mulighet for å registrere bilag og transaksjoner. Med alle disse funksjonene tilgjengelig fra ett sted, gjør Tripletex det enklere å holde oversikt over virksomhetens økonomi og gjøre regnskapsføringen mer effektiv.

Enten du trenger hjelp til regnskap, rådgivning eller integrasjon, kan en regnskapsfører hjelpe deg med å få mest mulig ut av systemet.

Prising og Kostnadseffektivitet

Kostnadsstruktur

Regnskapsførere som bruker Tripletex har tre ulike prispakker å velge mellom: Basis, Smart og Komplett. Smart-pakken er den mest populære og koster 249 kroner i måneden. Kostnaden for pakken inkluderer følgende funksjoner:

Tripletex er en kostnadseffektiv løsning for små og mellomstore bedrifter som ønsker å kutte kostnader ved å automatisere prosesser. Med Tripletex kan regnskapsførere tilby tjenester til kundene sine på en mer effektiv måte, noe som gjør at de kan tilby konkurransedyktige priser.

Gratis vs Betalte tjenester

Tripletex tilbyr også gratis tjenester for å hjelpe bedrifter og regnskapsførere å komme i gang med programvaren. Å prøve Tripletex er helt gratis og uforpliktende. Kontoen krever ikke betalingsdetaljer og utløper automatisk etter prøveperioden på 14 dager dersom man ikke ønsker å fortsette.

Regnskapsførere som ønsker å lære mer om Tripletex, kan også delta på digitale og fysiske kurs som tilbys av Tripletex. I tillegg til kursene tilbyr Tripletex også sertifisering for regnskapsførere som ønsker å bli sertifisert på programvaren.

Alt i alt er Tripletex en kostnadseffektiv løsning for regnskapsførere som ønsker å automatisere prosesser og tilby tjenester til kundene sine på en mer effektiv måte. Med gratis tjenester og kurs kan regnskapsførere komme i gang med programvaren uten å måtte betale for det, samtidig som de kan lære mer om programvaren og bli sertifisert på den.

Sikkerhet

Autoriserte regnskapsførere

Tripletex gir autoriserte regnskapsførere en trygg og sikker plattform for å håndtere regnskapet til sine kunder. Autoriserte regnskapsførere kan gi kundene sine tilgang til Tripletex, og samarbeide med dem i sanntid. Dette gir kundene enkel tilgang til regnskapsdataene sine, mens regnskapsføreren kan gi råd og veiledning på en effektiv måte.

Tripletex tilbyr også støtte for regnskapsførere som ønsker å jobbe med kunder som har spesielle krav til sikkerhet og compliance. Tripletex er ISO-sertifisert, og har en minimum oppetid på 99,8%. Dette sikrer at kundene alltid har tilgang til regnskapsdataene sine, og at vedlikehold ikke berører kundene i mer enn kort tid om natten.

Altinn og revisor integrasjoner

Tripletex integrerer med Altinn, som er en portal for rapportering av offentlige opplysninger. Dette gjør det enkelt for regnskapsførere å rapportere til myndighetene på vegne av kundene sine. Tripletex har også støtte for revisorintegrasjoner, som gjør det enkelt for revisorer å få tilgang til regnskapsdataene til kundene sine.

Tripletex tar sikkerhet og compliance på alvor, og har implementert flere sikkerhetstiltak for å beskytte kundenes data. Dette inkluderer blant annet to-faktor autentisering, kryptering av data, og begrenset tilgang til data for å hindre uautorisert tilgang. Tripletex har også en egen personvernerklæring som beskriver hvordan personopplysninger behandles i systemet.

Kundeservice og support

Tripletex tilbyr en omfattende kundeservice og support for regnskapsførere som administrerer klientkontoer. Kundeservice er tilgjengelig på chat og e-post i åpningstidene fra mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 16:00. I tillegg tilbyr Tripletex en omfattende hjelpesenter med artikler og veiledninger som gir svar på de vanligste spørsmålene.

Kundetilfredshet

Tripletex har en høy kundetilfredshet blant regnskapsførere som administrerer klientkontoer. Kundene roser Tripletex for å tilby en omfattende løsning som dekker alle behovene til regnskapsførere og deres klienter. Tripletex har også en rask respons på henvendelser og en god oppfølging av kundene.

Administrasjon av klientkontoer

Tripletex gir regnskapsførere en enkel måte å administrere klientkontoer på. Regnskapsførere kan enkelt legge til og fjerne klienter fra sin konto, og de kan administrere alle klientkontoer fra ett sted. Tripletex gir også regnskapsførere muligheten til å tilpasse klientkontoer til deres spesifikke behov, og de kan gi klientene tilgang til de funksjonene som er relevante for dem.

Tripletex tilbyr også en omfattende løsning for å administrere ansatte som har tilgang til klientkontoer. Regnskapsførere kan enkelt legge til og fjerne ansatte fra sin konto, og de kan gi ansatte tilgang til de funksjonene som er relevante for dem. Tripletex gir også regnskapsførere muligheten til å tilpasse tilgangen til klientkontoer til de spesifikke behovene til hver enkelt ansatt.

I sum, Tripletex gir regnskapsførere en omfattende løsning for å administrere klientkontoer, og de tilbyr en kundeservice og support som gir regnskapsførere rask og effektiv hjelp når de trenger det.

Konklusjon

Tripletex er en av de beste regnskapsprogrammene for regnskapsførere og revisorer. Programmet har en rekke funksjoner som gjør det enkelt å føre regnskapet til klientene. Regnskapsførere som bruker Tripletex vil oppleve en mer effektiv og tidsbesparende arbeidsprosess.

Med Tripletex kan regnskapsførere automatisere regnskaps- og lønnsprosesser via smarte systemer. Dette vil spare både tid og penger for regnskapsbyråene. Programmet gir full kontroll, smart automatikk og bred funksjonalitet. Tripletex er ikke bare en systemleverandør, men en partner som hjelper regnskapsbyråer og revisorer å nå sine mål.

Regnskapsførere kan enkelt sette opp regnskapsfører-kontoen sin og administrere sine klienter. Tripletex tilbyr en bransjeløsning hvor man kan føre regnskap for alle sine klienter i Tripletex, samt sitt eget.

Regnskapstips for oppstartsbedrifter

Regnskap kan være en utfordring for oppstartsbedrifter. Å være gründer innebærer å ha mange baller i luften samtidig, og regnskap kan fort bli nedprioritert. Men det å ha god kontroll på økonomien er avgjørende for å lykkes som oppstartsbedrift. I denne artikkelen vil vi gi noen tips til hvordan oppstartsbedrifter kan få styr på regnskapet sitt og unngå økonomiske problemer på veien.

Det første tipset er å velge riktig selskapsform. Det finnes flere ulike selskapsformer å velge mellom når man skal starte egen bedrift, og det er viktig å velge den som passer best for ens egen virksomhet. Enkeltpersonforetak, og aksjeselskap (AS) er de vanligste alternativene. Valg av selskapsform vil påvirke skattereglene, ansvar og rettigheter, og det er derfor viktig å gjøre seg godt kjent med de ulike alternativene før man tar en beslutning.

Det neste tipset er å ha et godt system for bokføring og regnskapsføring. Det finnes flere gode regnskapsprogrammer på markedet som kan hjelpe oppstartsbedrifter med å holde oversikt over inntekter og utgifter. Det kan også være lurt å ha en fast rutine for bokføring, for eksempel å sette av tid hver uke eller hver måned til å gå gjennom bilag og føre dem inn i regnskapet. På den måten kan man unngå å havne bakpå og få en stor jobb med å ta igjen det forsømte regnskapet.

Grunnleggende om oppstart av bedrift

Når man starter en bedrift er det viktig å ha en god forståelse av de grunnleggende elementene som er nødvendige for å bygge en solid og levedyktig virksomhet. Dette inkluderer valg av selskapsform, utarbeidelse av forretningsplan og finansieringsmuligheter.

Valg av selskapsform

Det første trinnet i oppstarten av en bedrift er å bestemme hvilken selskapsform som passer best for virksomheten. Enkeltmannsforetak (ENK) er den enkleste formen for selskap, og krever ingen formell registrering. Dette gjør det til et populært valg for enkeltpersoner som ønsker å starte en liten virksomhet.

For mer komplekse virksomheter kan det være lurt å velge en annen selskapsform som et aksjeselskap (AS) eller et ansvarlig selskap (ANS). Disse selskapsformene gir bedre beskyttelse av personlig ansvar og kan gjøre det enklere å hente inn kapital fra investorer.

Utarbeidelse av forretningsplan

En god forretningsplan er en viktig del av oppstarten av en bedrift. Denne planen bør inkludere en beskrivelse av virksomheten, målgruppen, konkurrentene, markedsføringsstrategien og økonomiske prognoser.

En grundig forretningsplan kan hjelpe til med å overbevise investorer og långivere om at virksomheten er lønnsom og levedyktig.

Finansieringsmuligheter

Finansiering er en annen viktig del av oppstarten av en bedrift. Det finnes en rekke finansieringsmuligheter tilgjengelig for oppstartsbedrifter, inkludert lån, tilskudd og støtteordninger.

Investorer som engleinvestorer kan også være en kilde til finansiering for oppstartsbedrifter. Det er viktig å gjøre grundig research for å finne de beste finansieringsmulighetene for din virksomhet.

Oppstartlån er en spesiell type finansiering som kan hjelpe til med å dekke kostnadene knyttet til etablering av bedriftens forretningsmodell, organisasjonsutvikling og markedsarbeid. Lånebeløpet kan variere fra 1 til 2 millioner kroner.

Å velge riktig finansieringsmulighet kan være avgjørende for å sikre suksess i oppstarten av en bedrift.

Regnskap og økonomistyring

Regnskap og økonomistyring er en av de viktigste faktorene for en oppstartsbedrifts suksess. Det er avgjørende å ha en god oversikt over bedriftens økonomi fra starten av. Dette vil hjelpe deg med å ta bedre beslutninger og sikre at bedriften din er bærekraftig på lang sikt. Her er noen tips for å hjelpe deg med å håndtere regnskapet og økonomistyringen i din oppstartsbedrift.

Betydningen av god bokføring

En av de viktigste faktorene for en oppstartsbedrifts suksess er å ha god bokføring. Det er viktig å holde orden på inntekter og utgifter, og å registrere alt i regnskapet. Dette vil hjelpe deg med å ha kontroll over bedriftens økonomi og sikre at du har en nøyaktig oversikt over bedriftens økonomiske situasjon.

Det er også viktig å ha en regnskapsfører som kan hjelpe deg med å holde orden på regnskapet. En regnskapsfører kan hjelpe deg med å sette opp et system for å håndtere regnskapet og sikre at alt er i orden.

Budsjettering og kontantstrømstyring

Budsjettering og kontantstrømstyring er en annen viktig faktor for en oppstartsbedrifts suksess. Det er viktig å ha en god oversikt over inntekter og utgifter, og å sette opp et budsjett for bedriften. Dette vil hjelpe deg med å planlegge og ta bedre beslutninger om bedriftens økonomi.

Det er også viktig å ha kontroll over kontantstrømmen. Dette vil hjelpe deg med å sikre at bedriften har nok penger til å betale regningene og investere i vekst. Det er viktig å ha et system for å håndtere kontantstrømmen og å overvåke den nøye.

Oppsummert er regnskap og økonomistyring avgjørende for en oppstartsbedrifts suksess. Det er viktig å ha god bokføring, budsjettering og kontantstrømstyring

Skatt og merverdiavgift

Når du starter en oppstartsbedrift, er det viktig å ha en god forståelse av skattesystemet og merverdiavgift. Dette vil hjelpe deg med å unngå unødvendige problemer og tap av penger. Her er noen tips om skatt og merverdiavgift for oppstartsbedrifter.

Forståelse av skattesystemet

Det er viktig å forstå skattesystemet i Norge, spesielt når du starter en oppstartsbedrift. Som næringsdrivende må du betale forskuddsskatt og skatt på overskuddet. Det er også viktig å huske på at du må betale arbeidsgiveravgift hvis du har ansatte.

For å unngå problemer med skatt, bør du sørge for å ha en god regnskapsføring. Det er også lurt å ha en god dialog med en autorisert regnskapsfører eller revisor for å få råd om skatt og annen økonomisk planlegging.

Merverdiavgift og fradrag

Merverdiavgift (MVA) er en avgift på varer og tjenester som næringsdrivende må betale til staten. Det er viktig å huske på at MVA er en kostnad for bedriften og at du kan få fradrag for MVA på inngående fakturaer.

For å få fradrag for MVA, må du ha en god oversikt over fakturaer og kvitteringer. Det er også viktig å huske på at du må registrere deg for MVA hvis omsetningen din overstiger 50 000 kroner i løpet av en 12-måneders periode.

Når du starter en oppstartsbedrift, kan det være lurt å ha en god forsikringsplan. Dette vil hjelpe deg med å unngå unødvendige kostnader og tap av penger på grunn av ulykker eller andre uforutsette hendelser.

Husk at det er viktig å ha en god økonomisk planlegging når du starter en oppstartsbedrift. Dette vil hjelpe deg med å unngå problemer med skatt og MVA, og det vil også hjelpe deg med å unngå unødvendige kostnader og tap av penger.

Vekst og skalering

Når en oppstartsbedrift har gjennomført sine første kommersielle salg, står skalering og vekst for tur. For å lykkes med vekst, er det viktig å ha en god plan og strategi på plass. Her er noen regnskapstips som kan være nyttige for oppstartsbedrifter som ønsker å vokse.

Markedsanalyse og konkurranse

Før en oppstartsbedrift kan begynne å vokse, er det viktig å gjennomføre en grundig markedsanalyse. Dette vil hjelpe bedriften med å forstå markedet bedre og identifisere muligheter for vekst. I tillegg er det viktig å analysere konkurrentene for å kunne utvikle en konkurransedyktig strategi.

En markedsanalyse kan inneholde informasjon om blant annet markedets størrelse, vekstrate og trender, samt informasjon om kundene og deres behov. Konkurrentanalysen kan inneholde informasjon om blant annet konkurrentenes produkter og tjenester, priser, markedsandel og markedsføringsstrategier.

Investering og risikohåndtering

For å kunne vokse, vil en oppstartsbedrift ofte trenge investeringer. Det kan være lurt å utvikle en god investeringsstrategi og å ha en grundig plan for hvordan investeringene skal brukes. Det er også viktig å ha en god risikohåndteringsstrategi på plass for å unngå unødvendige tap.

En god investeringsstrategi kan inneholde informasjon om blant annet finansieringskilder, investeringsgrunnlag og forventet avkastning. Risikohåndteringsstrategien kan inneholde informasjon om blant annet risikoanalyse, forsikringsbehov og beredskapsplaner.

Ved å gjennomføre en grundig markedsanalyse og å ha en god plan for investering og risikohåndtering, kan en oppstartsbedrift øke sjansene for å lykkes med vekst og skalering.

Markedsføring og merkevarebygging

For oppstartsbedrifter er det viktig å ha en effektiv markedsføringsstrategi for å øke synligheten og bygge en sterk merkevare. Det er flere teknikker og optimaliseringsverktøy som kan hjelpe deg med å forbedre din digitale synlighet og rangere høyt på søkemotorer som Google.

En av de viktigste faktorene for å øke synligheten til din oppstartsbedrift er å optimalisere nettsiden for søkemotorer. Dette kan du oppnå gjennom SEO eller søkemotoroptimalisering. Ved å bruke riktig innhold og teknikker kan du øke din markedsandel og nå ut til flere potensielle kunder.

Innholdsmarkedsføring er en annen viktig teknikk for å øke synligheten og bygge en sterk merkevare for din oppstartsbedrift. Ved å skape relevant og engasjerende innhold kan du tiltrekke deg flere potensielle kunder og bygge lojalitet.

Sosiale medier er en annen viktig kanal for å nå ut til potensielle kunder og bygge en sterk merkevare. Ved å bruke sosiale medier kan du engasjere med kundene dine og skape en følelse av samfunn rundt din oppstartsbedrift.

Støtte og ressurser for gründere

Å starte en bedrift kan være en utfordrende oppgave, spesielt når det kommer til økonomi og regnskap. Derfor er det viktig å vite om støtte og ressurser som er tilgjengelige for gründere. Her er noen av de viktigste støtteordningene og nettverkene som kan hjelpe deg på veien.

Innovasjon Norge er en av de viktigste offentlige støttespillerne for norske oppstartsselskaper. De tilbyr ulike tilskudd og lån til gründere, samt rådgivning og internasjonalt nettverk. For selskaper i den tidligste fasen er følgende ordninger relevante: Oppstarttilskudd 1, Oppstarttilskudd 2 og 3, og Oppstartslån. Det er også verdt å undersøke andre støtteordninger som kan gi økonomisk støtte til oppstartsbedrifter, som NAV og Forskningsrådet.

Å ha et godt nettverk og tilgang til mentorer kan være avgjørende for suksess som gründer. Det finnes flere organisasjoner og nettverk som kan hjelpe deg med å bygge relasjoner og få tilgang til ekspertise. For eksempel kan du undersøke mentorordninger som tilbys av Innovasjon Norge og andre organisasjoner. Det finnes også ulike gründermiljøer og nettverk som kan gi deg muligheten til å møte andre gründere og bygge relasjoner som kan være verdifulle for din bedrift.

Avslutning og neste steg

Når regnskapsperioden er over, er det viktig å avslutte regnskapet på riktig måte. Dette vil sikre at bedriften har en nøyaktig oversikt over fortjenesten og overskuddet. Det er også viktig for å opprettholde forutsigbarhet og teknisk nøyaktighet i regnskapet.

Det første steget i regnskapsavslutningen er å registrere alle bilagene og sørge for at de er riktig ført i regnskapet. Deretter bør man analysere regnskapet og avstemme bank- og kassebeholdningen. Dette vil sikre at alt stemmer og at man har en nøyaktig oversikt over bedriftens økonomi.

Når regnskapet er avstemt, kan man lukke regnskapet og konsolidere resultatene. Dette vil gi bedriften en nøyaktig oversikt over fortjenesten og overskuddet. Til slutt bør man rapportere resultatene til de relevante myndighetene og sørge for at alt er i orden.

Når regnskapet er avsluttet, er det viktig å tenke på neste steg. Det kan være lurt å se over regnskapet og analysere resultatene for å finne ut hva som kan forbedres. Dette kan hjelpe bedriften med å opprettholde forutsigbarhet og teknisk nøyaktighet i regnskapet.

Oppstartsbedrifter bør også vurdere å søke hjelp fra en regnskapsfører eller en økonomisk rådgiver. Dette kan hjelpe bedriften med å opprettholde nøyaktigheten i regnskapet og sikre at alt er i orden.

Slik finner du riktig regnskapsfører (i 2024)

Alle aksjeselskap, og en rekke enkeltmannsforetak, er regnskapspliktige. Selv når en ikke er regnskapspliktig kan det lønne seg å føre et regnskap. Enten det er et krav om å levere inn årsregnskap, eller et ønske om å ha et regnskap som kan brukes til styring av budsjetter, så er det et nyttig verktøy å ha.

Dessverre får mange bedrifter en god del nerver og nærmest avsmak i munnen når de tenker over regnskapet. Det er fordi det krever en god del kunnskap og tålmodighet for å føre dette. For å bli en autorisert regnskapsfører tar det tross alt 3 år med utdanning og 2 års arbeidserfaring før en kan sette i gang. Dermed er det naivt å tro at en skal lære seg alt over natta.

Som følge av det store kravet til kunnskap og tidsbruk, så velger derfor mange å sette ut regnskapet til en regnskapsfører. Da slipper en å bry seg stort med det, selv om det selvfølgelig er lurt å holde seg oppdatert på hvordan det går. En regnskapsfører kan derimot ta seg av alt fra fakturering til lønnskjøring, slik at regnskapet holdes ryddig og oversiktlig.

Der bruken av regnskapsfører nok høres fristende ut, så er det akkurat her som i andre bransjer et krav til en viss tålmodighet i letejakten. For å gjøre jobben enklere for deg, så har vi i denne artikkelen samlet våre tips til hvordan du finner rett regnskapsfører til din bedrift.

Har du behov for en regnskapsfører?

Et naturlig spørsmål å stille seg selv før en leter etter en regnskapsfører er simpelthen om en trenger dette. Mange små bedrifter spesielt føler nok at det er rimelig dyrt å betale en regnskapsfører for tjenester en mest sannsynlig kan gjøre selv. I starten stemmer nok dette for mange, spesielt om en bare fører et par enkle bilag, og for eksempel ikke har ansatte.

Så snart kompleksiteten trapper seg opp, og bedriften etter hvert også får ansatte, så blir arbeidsoppgavene vanskeligere og flere. Det gjør at det tar mye mer tid for deg og de andre lederne å fullføre oppgavene. Dessuten, når bedriften vokser, så krever tross alt de viktigste oppgavene i bedriften enda mer tid fra deg. Sånn sett blir det mye ekstrajobb med regnskap på toppen.

Dessuten er en fallgruve ved å gjøre regnskap på egenhånd at det ofte ender opp med feil. Noen feil er verre enn andre, og resultatet kan potensielt bli at en uansett må hyre inn en regnskapsfører for å fikse opp i rotet. Da kan det fort hende at kostnaden av å fikse opp i rotet overgår den initielle kostnaden det hadde vært å benytte seg av en regnskapsfører.

Et ryddig og oversiktlig regnskap er viktig for enhver bedrift. Det kan brukes som et godt styringsverktøy internt, da først og fremst gjennom driftsregnskapet. Dessuten vil et årsregnskap være et krav fra staten, slik at en her ikke har noe valg. Sist, men ikke minst, gir et regnskap nøkkeltall som kan presenteres til investorer, banken, og egne aksjonærer.

Hva gjør en regnskapsfører?

I oppgaven med å identifisere hvorvidt bedriften trenger en regnskapsfører, så dukker garantert også områdene du trenger mest hjelp på opp også. Dersom du er helt fersk, og bedriften din kanskje ikke har startet opp en gang, så kan de mange elementene ved et regnskap være krevende. Nedenfor har vi gått gjennom de forskjellige delene av et regnskap som en regnskapsfører kan hjelpe deg.

Føring av bilag

Bilagsføring handler om å føre blant annet fakturaer og kvitteringer inn i regnskapet. Både inngående og utgående dokumenter som spesifiserer transaksjoner er nødt til å føres inn i ditt regnskap, slik at for eksempel staten kan se detaljene rundt disse ved en kontroll. Det inkluderer hvilket produkt eller hvilken tjeneste som ble solgt, dato, frist, beløp, og informasjon rundt begge partenes bedrifter.

Dessuten skal ikke bare bilagene føres, men når du gjør et salg, så skal en faktura sendes ut til kunden. Dette gjøres direkte gjennom regnskapssystemet, der du sender fakturaen i en e-post vanligvis. Automatikken i regnskapssystem gjør prosessene enklere enn noensinne, men en skal fortsatt føre på riktige kontoer, og ikke minst holde tunga rett i munn med tanke på MVA.

MVA

For MVA skal nemlig påføres alle fakturaer etter at en bedrift har oppnådd en årlig omsetning på 50,000 kr. Da må bedriften registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret, slik at den kan kreve inn MVA. Bedriften vil naturligvis også måtte betale MVA når dette er påført fakturaer ved kjøp. Alle transaksjoner med MVA skal føres inn i et helt eget MVA-regnskap.

Dette regnskapet er basis for MVA-oppgavene, som skal leveres 6 ganger i året, og annenhver måned. Ved lav omsetning er det mulig å søke om årlig innlevering. MVA-regnskapet setter inngående MVA opp mot utgående MVA, slik at en kan identifisere om en får tilbakebetalt eller må innbetale MVA til staten.

Lønn

Lønn vil før eller siden bli en utgiftspost i en bedrift med store ambisjoner. Med ansatte kommer en rekke arbeidsoppgaver knyttet til administrasjon, og dette påvirker naturligvis også regnskapet. Her er spesielt lønnskjøring en oppgave mange undervurderer. Det er nemlig langt mer involvert enn bare utbetaling av timelønnen i arbeidskontrakten.

Arbeidsgiver har blant annet ansvaret for skattetrekk, avsetting av feriepenger, oppsparing til pensjon, og innbetaling av arbeidsgiveravgift. Det skal dessuten både sendes lønnslipp til den ansatte, samt leveres inn en A-melding til staten for hver lønnsutbetaling. Med andre ord er det en god del jobb knyttet opp mot lønnskjøring, og det lønner seg å sette ut denne oppgaven også.

Årsregnskap

De ovennevnte elementene er alle helt essensielle for et årsregnskap. Gjennom regnskapsåret vil en regnskapsfører eller bedriften selv føre et såkalt driftsregnskap. Dette er et uoffisielt og internt regnskap, men dersom det føres godt, så vil det være en flott basis for et årsregnskap. Da kan en ganske enkelt bare konvertere det mer eller mindre gjennom regnskapssystemet.

Et årsregnskap er grunnlaget for skatten en skal betale, slik at staten vil kreve at dette regnskapet er helt riktig. Dessuten gir det andre nøkkeltall som vil være viktige for både aksjonærer og investorer. Sist, men ikke minst, så vil banken, tilskuddsordninger, og andre offentlige institusjoner også være interesserte i ditt årsregnskap.

Hvilken regnskapsfører passer deg?

Faktorene du bør se nærmere på når du vurderer en regnskapsfører for din bedrift bør inkludere blant annet pris, erfaringsnivå, bransjekunnskap, og lokasjon. Nedenfor skal vi gå gjennom disse 3 faktorene, og hva helt konkret du bør se etter hos din neste regnskapsfører i form av disse faktorene.

For å velge den mest passende regnskapsføreren for din bedrift, er det flere aspekter du bør vurdere nøye.

Kostnad

Pris er en faktor en bør sammenligne alle tjenester og produkter etter. Dette er tross alt viktig i henhold til budsjettene, men man må også tenke over om en kan få samme kvalitet til en lavere pris. Det kan fort lønne seg å sammenligne basert på denne faktoren. Allikevel er det viktig å samtidig ikke henge seg altfor mye opp i pris heller.

Først og fremst bør kostnaden på regnskapsfører være et skille mellom to jevngode aktører, så lenge en er innenfor budsjettet sitt selvfølgelig. Merk at hverken det dyreste innebærer best kvalitet, samtidig som rimeligste heller ikke alltid er et godt alternativ. Ofte er en regnskapsfører midt på treet det beste valget. Du bør starte sammenligningen av tjeneste med pris for å finne en aktør innenfor budsjettet, og benytte pris også som siste faktor for å skille jevngode tilbud.

Kompetanse

Erfaringen til en regnskapsfører kan være helt essensiell for dine resultater. Driver du innen en bransje som for eksempel importerer og eksporterer en rekke varer, så dukker det her opp veldig spesifikke retningslinjer til tider. Dette kan innebære at for eksempel bedriften skal betale spesielle toller og avgifter, eller at MVA skal føres på en spesifikk måte.

Det er fullt ut mulig å finne en god og billig regnskapsfører i form av timeprisen. Men dersom regnskapsføreren ikke har den erfaringen som skal til, så må du huske på at de vil bruke tid på å lære seg disse reglene. Dermed vil du måtte betale for opplæringen deres i teorien, noe som gjør at den rimeligere timeprisen ikke spiller noen rolle – denne regnskapsføreren blir da mest sannsynlig dyrere enn den erfarne med høyere timepris.

Bransjekunnskap

Utover den generelle erfaringen, så vil også bransjekunnskap være viktig for en tilpasningsdyktig regnskapsfører. Dersom du finner en regnskapsfører som har mange klienter innenfor din bransje, så er dette veldig positivt. Det betyr nemlig at de mest sannsynlig kjenner til akkurat hvordan regnskap i din bedrift skal føres, samt hvilke spesielle regler som gjelder.

De aller fleste bedrifter har et enkelt reglement å forholde seg til, der for eksempel MVA-satsen alltid er på 25 %, og de ansatte har helt normale lønnsbetingelser. Allikevel finnes det unike bransjer, der MVA-satsene både er forskjellige og blandede for eksempel. Da blir det fort rot om en skal føre selv, og det lønner seg å finne en regnskapsfører med bransjekunnskap som kan nettopp dette.

Rydd opp i regnskapet

Om du allerede har drevet bedrift en stund, men for første gang søker regnskapsfører, så er sjansen stor for at du ønsker et mer ryddig regnskap. En vanlig situasjon er at en har ført regnskapet selv, men at det over tid har blitt et kaos. Slike feil kan være veldig vanskelige å rette opp i, selv med automatiserte og behjelpelige regnskapssystemer.

Det er viktig å bemerke seg at et ryddig oversiktlig regnskap er helt essensielt for bedriften. Uten dette kan en risikere likviditeten for eksempel, ved ikke å være klar over hvordan den økonomiske situasjonen faktisk ser ut. En balanse på bankkontoen forteller tross alt langt ifra sannheten, for eksempel dersom en skylder staten penger, eller ikke har beholdt nok penger til skatteregningen.

Finn regnskapsfører til bedrift

En autorisert regnskapsfører kan hjelpe din bedrift med å føre et oversiktlig og ryddig regnskap. På den måten kan bedriften opptre profesjonelt, da i møte med staten, banken, investorer, og andre. Et ryddig regnskap er rett og slett viktig, og da bør du helst finne en regnskapsfører.

I denne artikkelen har vi fremmet flere faktorer du bør bruke i jakten, samt ideer om hvilke behov du kanskje har. Ved hjelp av disse kan du optimalisere letingen etter en regnskapsfører til din bedrift, slik at du får det beste resultatet.

Autorisert regnskapsfører: Komplett guide

Regnskap er noe alle nordmenn kan sette fingrene i, så sant det er for sitt eget selskap vel og merke. Det er nemlig slik at så fort du ønsker å utføre regnskap for andre selskap enn ditt eget, så er du nødt til å regnes som en autorisert regnskapsfører. Dette er en autorisasjon som skal garantere at arbeidet blir utført riktig og i henhold til lovens mange bestemmelser.

I dag er det over 12,000 autoriserte regnskapsførere i Norge. Som oftest kaller en bare disse regnskapsførere, da det simpelthen er automatikk i at de er autorisert. Men hva er egentlig en autorisert regnskapsfører, og hvordan blir du dette? I denne artikkelen skal vi besvare hva en autorisert regnskapsfører er og hva slags ansvar og arbeidsoppgaver vedkommende har.

Hva gjør en autorisert regnskapsfører?

En autorisert regnskapsfører jobber med regnskapet til andre bedrifter. Dette inkluderer en rekke forskjellige oppgaver, der alle til syvende og sist er knyttet opp mot årsregnskapet. Nedenfor skal vi drøfte en håndfull av de arbeidsoppgavene som en autorisert regnskapsfører gjennomfører i løpet av sin vanlige arbeidshverdag.

Fakturering og bilagsføring

Fakturering er viktig for alle bedrifter. Skal du få betalt for dine tjenester, så er du nødt til å sende ut en faktura til kunden. Dette er simpelthen et dokument som sier noe om hva som ble levert, til hvilken kostnad, og hvor og når beløpet skal innbetales. Du får selvfølgelig i de aller fleste tilfeller også fakturaer inn til bedriften, da for kjøp du selv har gjort.

Dessuten finnes det også bilag, slik som kvitteringer. Disse kan strekke seg så langt som en ansatt som er på jobbreise og kjøper en brus med firmakortet. Da skal kvitteringer føres inn i regnskapet. I det hele tatt må alt av fakturaer og bilag føres, og det er dette som til syvende og sist utgjør majoriteten av de inntekter og utgifter som de aller fleste bedrifter har.

Rapportering av MVA

MVA, eller merverdiavgift, er som de aller fleste vet en ekstra sats som legges på de fleste salg. Vanligvis er satsen på 25 %, men det finnes også bransjer der satsene er annerledes, og ikke minst kunst der satsen er 0. Så snart en bedrift passerer 50,000 kr i omsetning i løpet av et år, så skal de fremover alltid føre MVA på fakturaen, selv om det er snakk om nullsats.

Det skal også føres et helt eget MVA-regnskap, der målet er å regne ut om bedriften skylder staten, eller omvendt. For å få gjort opp med staten, så sender en her inn MVA-oppgaver 6 ganger i året som regel. Noen bedrifter søker om årlig innlevering ved lav omsetning. Uansett er det mye å sette seg inn i her, men dette har en autorisert regnskapsfører god orden på.

Lønnskjøring

Lønn er vanligvis en stor del av en bedrift sine utgifter. Det skal føres i en egen del av regnskapet, og her er det mye å tenke over. Selve lønnen er nemlig bare ett av mange elementer her. I tillegg har en blant annet feriepenger, pensjon, sykepenger, yrkesskadeforsikring, arbeidsgiveravgift, bonuser, og mye mer. Skattetrekk er også lovpålagt at arbeidsgiver gjennomfører før utbetaling av lønn.

Det er med andre ord veldig mye å holde styr på ved lønnskjøring, og for den som akkurat har ansatt sin første medhjelper, så blir dette fort vanskelig å ha kontroll på. Ved å la en autorisert regnskapsfører bistå bedriften, så kan en unngå å havne i fella og få en smekk på fingrene. Dessuten er en godt gjennomført lønnskjøring garantert å gjøre de ansatte blide.

Årsregnskap

Årsregnskap belager seg på samtlige av de ovennevnte oppgavene. Dette er kort forklart en oppstilling av alle de inntektene og utgiftene som en bedrift har hatt i løpet av et regnskapsår. Dessuten er det verdt å nevne at en bedrift sitt driftsregnskap ofte blir til årsregnskap, og at driftsregnskapet underveis spiller en viktig rolle.

Dette regnskapet sier nemlig noe om hvordan økonomien i bedriften faktisk går. Til syvende og sist fungerer årsregnskap som et viktig dokument både internt og eksternt. Internt er det viktig for aksjonærer og ledere, mens det eksternt er viktig for investorer, og ikke minst staten i henhold til beskatning av bedriften.

Man må ha autorisasjon som regnskapsfører for å håndtere regnskap for andre selskaper, men når det gjelder ens eget firma, står man fritt til å føre regnskapet selv.

Slik blir de autorisert

Har du lurt på hvordan en autorisert regnskapsfører blir nettopp autorisert? Som nevnt i innledningen, så har utdanning en viktig rolle å spille her. Dessuten skal alle autoriserte regnskapsførere også ha praksis på toppen av dette. Sist, men ikke minst, så er det et krav om etterutdanning, noe som sørger for at en autorisert regnskapsfører alltid er oppdatert.

Minimum bachelor i økonomi og administrasjon

Autorisasjonen begynner med utdanning, der det er et minstekrav til å ta en bachelor i økonomi og administrasjon. Her er det også pålagt at studenten skal ta tilleggsfag til fordypning, slik som skatte- og avgiftsrett, rettslære, og ikke minst regnskap. Så snart du fordyper deg i disse fagene, så vil du offisielt være på vei til å bli en autorisert regnskapsfører.

Akkurat som en vanlig bachelorgrad, så vil det ta 3 år vanligvis å fullføre utdanningsløpet for å bli en autorisert regnskapsfører. Det er med forbehold om at en har gode karakterer, da mange velger å ta opp fag siden konkurransen er høy. Enkelte velger også å ta en master, slik at en kan skille seg ut blant de mange kandidatene som søker praksisplass hvert år.

Praksisplass over 2 år

Så snart utdanningen er ferdig må en finne en praksisplass hos et regnskapsbyrå. Dette skal sikre at regnskapsføreren ikke bare har det akademiske i orden, før en autorisasjon altså er på plass. Gjennom 2 år med praksis vil en nyutdannet regnskapsfører lære seg mye i et regnskapsbyrå, og denne kunnskapen skal tas med videre i løpet om å autoriseres.

Det er få ting som er bedre enn å lære av kollegaer, samt det å jobbe med faktiske regnskap i praksis. Som nevnt foregår denne delen av prosessen altså i 2 år, og så snart en er ferdig kan en søke om autorisering hos Finanstilsynet. Dette er altså det neste og siste steget i løpet av denne lange prosessen på minimum 5 år.

Finanstilsynet autorisasjon

Finanstilsynet har til syvende og sist kontroll over hvorvidt du kan bli en autorisert regnskapsfører eller ikke. Her skal det søkes om autorisasjonen, og en må da vedlegge all informasjon knyttet til ovennevnte utdanning og praksis. Det er altså ingen test som må gjennomføres her for å bli autorisert, men heller bare søknad med krav til dokumentasjon.

Søknaden blir for øvrig behandlet forholdsvis raskt, og så sant du dokumenterer rett, så vil du få innvilget din autorisasjon. Da kan du endelig utføre regnskap for andre bedrifter på egenhånd, og du kan for eksempel starte eget regnskapsbyrå. Uansett vil du derimot måtte huske på krav til etterutdanning, og det å være autorisert regnskapsfører betyr konstant læring i jobblivet.

Gjøre regnskapet selv?

En er nødt til å være autorisert regnskapsfører for å gjennomføre regnskapet til andre bedrifter, men i sin egen bedrift kan en gjøre som en vil. Dette fører til at mange, spesielt gründere, tenker at de skal lære seg hvordan en fører regnskap. I starten, når det muligens bare er et par fakturaer inn og ut i løpet av måneden, så pleier dette å gå bra.

Men når bedriften vokser i vei, og MVA-satser blir kompliserte, lønnskjøring dukker opp, og årsregnskap til syvende og sist skal innleveres, så blir det fort mye nytt å lære seg. I det som allerede er en hektisk hverdag, ender regnskap opp med å spise ganske mye av tiden til en gründer. Dette er dessuten med sjeldent veldig gode resultater. Det kan føre til feil og potensielle bøter.

Kanskje enda viktigere er poenget at du som eier en bedrift først og fremst bør fokusere på det du og bedriften er gode på, som i veldig få tilfeller er regnskap. Da er det best å la en autorisert regnskapsfører ta seg av regnskapet, selv om du altså lovlig sett kan fullføre alle oppgavene.

Hva koster en autorisert regnskapsfører?

Pris på autorisert regnskapsfører er selvfølgelig viktig dersom en skal bestemme seg for å benytte en i bedriften sin. Her er det vanskelig å fastsette en nøyaktig pris, men vanligvis havner timeprisen på rundt 1,000 kr. Du kan få regnskapsførere både til 800 kr i timen og flere tusen i timen, men 1,000 kr i timen er både fornuftig og helt vanlig for de fleste bedrifter.

Grunnlaget for de store prisforskjellene handler om flere faktorer. For eksempel spiller erfaring og kjennskap en stor rolle. Erfaring handler om hvor lenge regnskapsføreren har vært med i bransjen, og muligens også hvor gode de er innen spesifikke felter, slik som internasjonale transaksjoner. På den andre siden vil et regnskapsbyrå med god kjennskap til din type bedrift fullføre oppgavene raskere, og dermed spare deg i form av timeprisen.

Lokasjon er et annet viktig poeng med tanke på prisen. Du kan i dag helt sikkert finne en virtuell regnskapsfører som vil gjennomføre en rekke forskjellige oppgaver for en slikk og ingenting. Samtidig vil en regnskapsfører i Oslo mest sannsynlig være mye dyrere, da grunnet høy leie, og kanskje til og med et ujevnt forhold av etterspørsel og tilbud.

Hvor mye egeninnsats du legger inn er også veldig viktig. Dersom du bruker god tid på å organisere alle fakturaer og bilag, så slipper en autorisert regnskapsfører å gjøre dette. Det vil skrelle av mange timer på fakturaen, når det i løpet av et helt år bare vil ta deg et par minutter her og der. Samtidig kan du også gjøre deler av regnskapet selv, slik som fakturering, mens du setter ut resten.

Konklusjon

En autorisert regnskapsfører er det de aller fleste kjenner til som bare en regnskapsfører. Det finnes ingen regnskapsførere som jobber for andre bedrifter enn sin egen i Norge, som altså ikke er autorisert. Her kreves det minimum 5 år med utdanning og praksis, samt søknad til Finanstilsynet.

Dessuten er det også krav til etterutdanning, slik at du alltid er sikret at din regnskapsfører utfører en jobb som står i stil med de oppdaterte kravene. Det er liten tvil om at det er verdt å la en autorisert regnskapsfører ta en titt på regnskapet, både for å kvalitetssikre dette og spare sin egen tid!

Hva koster regnskapsfører for et lite AS?

Enten en skal drive et lite AS, eller allerede er leder i et stort selskap, så er regnskap noe en må ta høyde for. Det er mange spennende og vanskelige oppgaver som kommer med det å drive et lite AS, og regnskap er kanskje en av de som aller fleste gründere sliter med. Det er tross alt mye som er involvert i et regnskap som nye bedriftseiere ikke er klare over.

På det enkleste er ikke regnskap noe mer komplisert enn alle transaksjoner inn og ut av en bedrift i løpet av et år. Det som derimot kan gjøre regnskapet noe komplisert er selvfølgelig de ulike fakturaene, MVA-satsene, lønnsordninger, og andre oppgaver knyttet til regnskapet. Noen prosesser kan ha krav som nybegynnere muligens aldri har hørt om før.

Så snart en har nok inntektsstrøm i sitt AS, så velger derfor mange å sette ut deler av eller hele regnskapet til en regnskapsfører. Før en gjør dette, så må en derimot identifisere hva en regnskapsfører til lite AS koster. Driver man et lite AS, så kan en ikke la utgiftene bli større enn hva en budsjetterer for, slik at prisen her er ekstra viktig.

For å gjøre det noe enklere for deg som skal starte en bedrift, så skal vi i denne artikkelen se på prisen på regnskapsfører til et lite AS. Vi går også nærmere inn på akkurat hva det er en regnskapsfører gjør, hvorfor du bør ha en i ditt selskap, og hva som avgjør prisen på en regnskapsfører til et lite AS.

Pris på regnskapsfører

Som nevnt i innledningen er det pris på regnskapsfører til et lite AS som ofte er det viktigste. Men hva koster regnskapsfører egentlig? Det finnes dessverre ingen fasit her, men i realiteten er det uansett mest sannsynlig rimeligere å sette ut regnskapet enn å gjøre det selv. Der en bruker kanskje 3 timer på en oppgave, så kan muligens en regnskapsfører utføre denne på 30 minutter til sammenligning.

En rimelig regnskapsfører til et lite AS vil mest sannsynlig koste rundt 1,000 kr i timen. Her er det mange faktorer som avgjør. Uansett vil selv en kostnad langt over 1,000 kr i timen mest sannsynlig spare deg penger. Dette er grunnet de indirekte kostnadene som fort påløper, ved at du mister muligheten til å gjøre egne arbeidsoppgaver og tjene mer penger.

En av de faktorene som for eksempel avgjør timeprisen er hvilken by du finner din regnskapsfører i. En regnskapsfører i en liten bygd vil for eksempel ha en helt annen pris enn en regnskapsfører i Oslo. Dette er relatert til leiekostnader for bygget regnskapsføreren befinner seg i, samt etterspørselen i den spesifikke byen det er snakk om.

Drifter en internasjonalt eller kanskje innen en bransje som har veldig spesielle retningslinjer, så blir dessuten prisene på regnskapsfører for selv et lite AS høy. Det er nemlig ingen automatikk i at prisen for regnskapsfører til lite AS blir lav, bare grunnet volum og størrelse. Til syvende og sist er det tidsbruken man skal bruke til å regne seg frem til sluttprisen.

Slik reduserer du kostnadene

Er du bekymret for at prisen på regnskapsfører til et lite AS er for dyrt for din del, så finnes det mange gode strategier for å redusere kostnadene. En av de strategiene mange tyr til er selvfølgelig å gjøre regnskapet selv, men her anbefales det sjeldent å gjøre alle oppgavene selv. Det kan nemlig fort bli dyrere å gjøre alt regnskap på egenhånd, da større feil kan oppstå.

Det skjer fort, selv i et lite AS, at problemstillinger man ikke har løsningen på dukker opp. Det er tross alt en grunn til at regnskapsførere har såpass mange år med utdanning, arbeidserfaring, og etterutdanning. Dermed vil det være naivt å tro at en kan utføre regnskapet optimalt helt på egenhånd når aksjeselskapet vokser videre.

Allikevel er det en god strategi å for eksempel organisere bilag og fakturaer. Mange velger også å sende disse ut, samt føre dem på egenhånd. Muligens er det bare MVA-oppgaver, eller kanskje til og med bare lønnskjøring du ønsker å sette ut. Du kan eventuelt også bare spørre regnskapsfører om å se over regnskapet til tider.

Uansett er det viktigste å ikke vente i det lengste med å velge en regnskapsfører. For mange bedrifter ender dette opp i en rekke feil i regnskapet, og for eksempel vil for sen eller feil innlevering av MVA føre til tvangsmulkt og bøter for ditt AS. Da er ikke spørsmålet om hvor mye en regnskapsfører til et lite AS koster kanskje så aktuelt lenger.

Oppgaver regnskapsfører

Hva gjør så en regnskapsfører som mange gründere sliter med? Det er her flere disipliner som en regnskapsfører skal ha oversikt over. Sett over ett er det derimot en oppstilling av transaksjoner inn og ut av et AS som er hovedformålet med arbeidet. Dette gjelder alt fra føring av bilag, til MVA-oppgaver, lønnskjøring, og ikke minst ditt årsregnskap.

Føring av bilag er for mange den enkleste oppgaven i dag, da regnskapssystemer lar deg blant annet skanne inn dokumenter, samt laste opp PDF-filer. Allikevel kan for eksempel utfordringer slik som hvilken konto transaksjonen skal føres på oppstå. Føring av bilag er veldig viktig, da det sier noe om akkurat når bedriften mottok eller betalte penger.

MVA er en ekstra avgift som de aller fleste aksjeselskapene fører på utgående fakturaer. Har en passert 50,000 kr i omsetning, så skal nemlig merverdiavgift påføres bilaget. Satsen er ofte på 25 %, men her er det også spesielle regler å følge for enkelte bedrifter. Uansett skal alt føres i et MVA-regnskap, som avgjør hvorvidt du får penger tilbake, eller skal betale inn til staten.

Lønnskjøring er som nevnt også en populær oppgave å sette ut til regnskapsfører. Selve lønnen i seg selv, skattetrekk, utbetaling av feriepenger og sykepenger, samt sparing pensjon, er blant de utgiftene en skal føre i lønnskjøring. Ved siden kommer også yrkesskadeforsikring og arbeidsgiveravgift for den ansatte. Her er det rett og slett mye å lære seg.

Hele prosessen har altså den funksjon at de skal bygge opp ditt årsregnskap. Dette er oversikten over hvordan en bedrift har gjort det i løpet av et år, og denne skal altså sendes inn til staten. Det er viktig fordi staten trenger informasjon knyttet til skatt, men årsregnskapet er også nyttig for aksjonærer og investorer for eksempel.

Slik velger du regnskapsfører lite AS

Pris på regnskapsfører til lite AS er ikke den eneste faktoren en bør tenke over når en velger regnskapsfører, selv om denne selvfølgelig er viktig for mange. Vi har nedenfor gått gjennom de faktorene vi mener er viktige, som er lokasjon, kjennskap, og ikke minst nevnte pris.

Lokasjon

Hvor din regnskapsfører befinner seg er en undervurdert faktor for mange. For et lite AS er det fordelaktig å velge en regnskapsfører som befinner seg i samme by som selskapet, og i hvert fall i samme region. Det er fort gjort å la seg friste til å velge en rimelig, virtuell regnskapsfører, men det er ikke alltid at dette lønner seg.

Det er i de fleste tilfeller et bedre alternativ å velge en regnskapsfører til et lite AS som en kan sette seg ned med ved utfordringer. Da kan en få en bedre dialog, og du skal jo tross alt stole på denne personen med viktige, økonomiske tall. Sliter en med å få svar, så er det tross alt ikke verre enn at en går ned på hovedkontoret uansett.

Kjennskap

Kjennskap til din bransje, og kanskje helt konkret din type bedrift, er viktig når du skal velge regnskapsfører til et lite AS. Dette vil også være helt essensielt for prisen på regnskapsfører til et lite AS. Poenget her er at regnskapsføreren vil kjenne til hvordan ditt type regnskap utføres, slik at de vil bruke mindre tid, og dermed også fakturere for færre timer brukt.

Ren erfaring er selvfølgelig også viktig, og det å velge en billig regnskapsfører er ofte en risiko en heller bør unngå. Det vil si, kvalitet er ikke alltid knyttet opp mot pris selvsagt, men det er viktig å ikke utelukkende henge seg opp i prisen. Til syvende og sist er gjennomføringsevne og det å få et resultat med den beste verdien for ditt AS det viktigste.

Pris

Prisen er ikke til å komme utenom ved valg av regnskapsfører til et lite AS. Som nevnt ovenfor er det allikevel ikke det viktigste. En billig regnskapsfører kan være like god som en dyr en derimot, slik at pris må være med som en faktor hele veien. Fokuset bør derimot være på det helhetlige, og om to alternativer er like, så kan pris skille disse to.

Selvfølgelig må en også ta høyde for at prisene på regnskapsfører til et lite AS må falle innenfor det budsjettet som bedriften har satt til denne posten. Har en ikke nok penger på konto til å dekke utgiftene til regnskapsfører, så hjelper det tross alt lite hvor god regnskapsføreren er i å utføre jobben sin.

Få hjelp - eller gjøre regnskapet selv

I et lite AS er det fort gjort å tenke at en kan gjøre alt av regnskap selv. For mange stemmer det tross alt at en for eksempel i starten kan føre fakturaer og bilag i elektroniske regnskapssystem, uten å gjøre store feil. 

Dermed kan det i mange tilfeller lønne seg å gjøre hele regnskapet selv i starten. Problemet oppstår derimot når en bruker tid på regnskapet som heller burde vært benyttet til å vokse bedriften. Denne indirekte kostnaden er fort gjort å glemme i en bedrift, men den er veldig viktig for å lykkes i lengden.

Skal du vokse et lite AS til å en dag bli et stort AS, så er det viktig å sette ut de oppgavene som ikke er lønnsomme å gjøre på egenhånd. I de aller fleste tilfeller er regnskap en av disse. Velger du en helt gjennomsnittlig regnskapsfører til 1,000 kr i timen, lønner dette seg som oftest.

Dersom du for eksempel bruker 2 timer på en oppgave, og regnskapsfører bruker 30 minutter, så er det fort gjort for mange å allikevel tenke at en sparte 500 kr på å gjøre det selv. Realiteten er at du tapte 2 timer med produktivt arbeid, der du mest sannsynlig kunne tjent langt mer enn 500 kr.