Autorisert regnskapsfører: Komplett guide

Regnskap er noe alle nordmenn kan sette fingrene i, så sant det er for sitt eget selskap vel og merke. Det er nemlig slik at så fort du ønsker å utføre regnskap for andre selskap enn ditt eget, så er du nødt til å regnes som en autorisert regnskapsfører. Dette er en autorisasjon som skal garantere at arbeidet blir utført riktig og i henhold til lovens mange bestemmelser.

I dag er det over 12,000 autoriserte regnskapsførere i Norge. Som oftest kaller en bare disse regnskapsførere, da det simpelthen er automatikk i at de er autorisert. Men hva er egentlig en autorisert regnskapsfører, og hvordan blir du dette? I denne artikkelen skal vi besvare hva en autorisert regnskapsfører er og hva slags ansvar og arbeidsoppgaver vedkommende har.

Hva gjør en autorisert regnskapsfører?

En autorisert regnskapsfører jobber med regnskapet til andre bedrifter. Dette inkluderer en rekke forskjellige oppgaver, der alle til syvende og sist er knyttet opp mot årsregnskapet. Nedenfor skal vi drøfte en håndfull av de arbeidsoppgavene som en autorisert regnskapsfører gjennomfører i løpet av sin vanlige arbeidshverdag.

Fakturering og bilagsføring

Fakturering er viktig for alle bedrifter. Skal du få betalt for dine tjenester, så er du nødt til å sende ut en faktura til kunden. Dette er simpelthen et dokument som sier noe om hva som ble levert, til hvilken kostnad, og hvor og når beløpet skal innbetales. Du får selvfølgelig i de aller fleste tilfeller også fakturaer inn til bedriften, da for kjøp du selv har gjort.

Dessuten finnes det også bilag, slik som kvitteringer. Disse kan strekke seg så langt som en ansatt som er på jobbreise og kjøper en brus med firmakortet. Da skal kvitteringer føres inn i regnskapet. I det hele tatt må alt av fakturaer og bilag føres, og det er dette som til syvende og sist utgjør majoriteten av de inntekter og utgifter som de aller fleste bedrifter har.

Rapportering av MVA

MVA, eller merverdiavgift, er som de aller fleste vet en ekstra sats som legges på de fleste salg. Vanligvis er satsen på 25 %, men det finnes også bransjer der satsene er annerledes, og ikke minst kunst der satsen er 0. Så snart en bedrift passerer 50,000 kr i omsetning i løpet av et år, så skal de fremover alltid føre MVA på fakturaen, selv om det er snakk om nullsats.

Det skal også føres et helt eget MVA-regnskap, der målet er å regne ut om bedriften skylder staten, eller omvendt. For å få gjort opp med staten, så sender en her inn MVA-oppgaver 6 ganger i året som regel. Noen bedrifter søker om årlig innlevering ved lav omsetning. Uansett er det mye å sette seg inn i her, men dette har en autorisert regnskapsfører god orden på.

Lønnskjøring

Lønn er vanligvis en stor del av en bedrift sine utgifter. Det skal føres i en egen del av regnskapet, og her er det mye å tenke over. Selve lønnen er nemlig bare ett av mange elementer her. I tillegg har en blant annet feriepenger, pensjon, sykepenger, yrkesskadeforsikring, arbeidsgiveravgift, bonuser, og mye mer. Skattetrekk er også lovpålagt at arbeidsgiver gjennomfører før utbetaling av lønn.

Det er med andre ord veldig mye å holde styr på ved lønnskjøring, og for den som akkurat har ansatt sin første medhjelper, så blir dette fort vanskelig å ha kontroll på. Ved å la en autorisert regnskapsfører bistå bedriften, så kan en unngå å havne i fella og få en smekk på fingrene. Dessuten er en godt gjennomført lønnskjøring garantert å gjøre de ansatte blide.

Årsregnskap

Årsregnskap belager seg på samtlige av de ovennevnte oppgavene. Dette er kort forklart en oppstilling av alle de inntektene og utgiftene som en bedrift har hatt i løpet av et regnskapsår. Dessuten er det verdt å nevne at en bedrift sitt driftsregnskap ofte blir til årsregnskap, og at driftsregnskapet underveis spiller en viktig rolle.

Dette regnskapet sier nemlig noe om hvordan økonomien i bedriften faktisk går. Til syvende og sist fungerer årsregnskap som et viktig dokument både internt og eksternt. Internt er det viktig for aksjonærer og ledere, mens det eksternt er viktig for investorer, og ikke minst staten i henhold til beskatning av bedriften.

Man må ha autorisasjon som regnskapsfører for å håndtere regnskap for andre selskaper, men når det gjelder ens eget firma, står man fritt til å føre regnskapet selv.

Slik blir de autorisert

Har du lurt på hvordan en autorisert regnskapsfører blir nettopp autorisert? Som nevnt i innledningen, så har utdanning en viktig rolle å spille her. Dessuten skal alle autoriserte regnskapsførere også ha praksis på toppen av dette. Sist, men ikke minst, så er det et krav om etterutdanning, noe som sørger for at en autorisert regnskapsfører alltid er oppdatert.

Minimum bachelor i økonomi og administrasjon

Autorisasjonen begynner med utdanning, der det er et minstekrav til å ta en bachelor i økonomi og administrasjon. Her er det også pålagt at studenten skal ta tilleggsfag til fordypning, slik som skatte- og avgiftsrett, rettslære, og ikke minst regnskap. Så snart du fordyper deg i disse fagene, så vil du offisielt være på vei til å bli en autorisert regnskapsfører.

Akkurat som en vanlig bachelorgrad, så vil det ta 3 år vanligvis å fullføre utdanningsløpet for å bli en autorisert regnskapsfører. Det er med forbehold om at en har gode karakterer, da mange velger å ta opp fag siden konkurransen er høy. Enkelte velger også å ta en master, slik at en kan skille seg ut blant de mange kandidatene som søker praksisplass hvert år.

Praksisplass over 2 år

Så snart utdanningen er ferdig må en finne en praksisplass hos et regnskapsbyrå. Dette skal sikre at regnskapsføreren ikke bare har det akademiske i orden, før en autorisasjon altså er på plass. Gjennom 2 år med praksis vil en nyutdannet regnskapsfører lære seg mye i et regnskapsbyrå, og denne kunnskapen skal tas med videre i løpet om å autoriseres.

Det er få ting som er bedre enn å lære av kollegaer, samt det å jobbe med faktiske regnskap i praksis. Som nevnt foregår denne delen av prosessen altså i 2 år, og så snart en er ferdig kan en søke om autorisering hos Finanstilsynet. Dette er altså det neste og siste steget i løpet av denne lange prosessen på minimum 5 år.

Finanstilsynet autorisasjon

Finanstilsynet har til syvende og sist kontroll over hvorvidt du kan bli en autorisert regnskapsfører eller ikke. Her skal det søkes om autorisasjonen, og en må da vedlegge all informasjon knyttet til ovennevnte utdanning og praksis. Det er altså ingen test som må gjennomføres her for å bli autorisert, men heller bare søknad med krav til dokumentasjon.

Søknaden blir for øvrig behandlet forholdsvis raskt, og så sant du dokumenterer rett, så vil du få innvilget din autorisasjon. Da kan du endelig utføre regnskap for andre bedrifter på egenhånd, og du kan for eksempel starte eget regnskapsbyrå. Uansett vil du derimot måtte huske på krav til etterutdanning, og det å være autorisert regnskapsfører betyr konstant læring i jobblivet.

Gjøre regnskapet selv?

En er nødt til å være autorisert regnskapsfører for å gjennomføre regnskapet til andre bedrifter, men i sin egen bedrift kan en gjøre som en vil. Dette fører til at mange, spesielt gründere, tenker at de skal lære seg hvordan en fører regnskap. I starten, når det muligens bare er et par fakturaer inn og ut i løpet av måneden, så pleier dette å gå bra.

Men når bedriften vokser i vei, og MVA-satser blir kompliserte, lønnskjøring dukker opp, og årsregnskap til syvende og sist skal innleveres, så blir det fort mye nytt å lære seg. I det som allerede er en hektisk hverdag, ender regnskap opp med å spise ganske mye av tiden til en gründer. Dette er dessuten med sjeldent veldig gode resultater. Det kan føre til feil og potensielle bøter.

Kanskje enda viktigere er poenget at du som eier en bedrift først og fremst bør fokusere på det du og bedriften er gode på, som i veldig få tilfeller er regnskap. Da er det best å la en autorisert regnskapsfører ta seg av regnskapet, selv om du altså lovlig sett kan fullføre alle oppgavene.

Hva koster en autorisert regnskapsfører?

Pris på autorisert regnskapsfører er selvfølgelig viktig dersom en skal bestemme seg for å benytte en i bedriften sin. Her er det vanskelig å fastsette en nøyaktig pris, men vanligvis havner timeprisen på rundt 1,000 kr. Du kan få regnskapsførere både til 800 kr i timen og flere tusen i timen, men 1,000 kr i timen er både fornuftig og helt vanlig for de fleste bedrifter.

Grunnlaget for de store prisforskjellene handler om flere faktorer. For eksempel spiller erfaring og kjennskap en stor rolle. Erfaring handler om hvor lenge regnskapsføreren har vært med i bransjen, og muligens også hvor gode de er innen spesifikke felter, slik som internasjonale transaksjoner. På den andre siden vil et regnskapsbyrå med god kjennskap til din type bedrift fullføre oppgavene raskere, og dermed spare deg i form av timeprisen.

Lokasjon er et annet viktig poeng med tanke på prisen. Du kan i dag helt sikkert finne en virtuell regnskapsfører som vil gjennomføre en rekke forskjellige oppgaver for en slikk og ingenting. Samtidig vil en regnskapsfører i Oslo mest sannsynlig være mye dyrere, da grunnet høy leie, og kanskje til og med et ujevnt forhold av etterspørsel og tilbud.

Hvor mye egeninnsats du legger inn er også veldig viktig. Dersom du bruker god tid på å organisere alle fakturaer og bilag, så slipper en autorisert regnskapsfører å gjøre dette. Det vil skrelle av mange timer på fakturaen, når det i løpet av et helt år bare vil ta deg et par minutter her og der. Samtidig kan du også gjøre deler av regnskapet selv, slik som fakturering, mens du setter ut resten.

Konklusjon

En autorisert regnskapsfører er det de aller fleste kjenner til som bare en regnskapsfører. Det finnes ingen regnskapsførere som jobber for andre bedrifter enn sin egen i Norge, som altså ikke er autorisert. Her kreves det minimum 5 år med utdanning og praksis, samt søknad til Finanstilsynet.

Dessuten er det også krav til etterutdanning, slik at du alltid er sikret at din regnskapsfører utfører en jobb som står i stil med de oppdaterte kravene. Det er liten tvil om at det er verdt å la en autorisert regnskapsfører ta en titt på regnskapet, både for å kvalitetssikre dette og spare sin egen tid!

FÅ TILBUD

Autoriserte regnskapsførere
Motta uforpliktende tilbud
Kjapt og enkelt
BLI KONTAKTET
Innholdsfortegnelse
Primary Item (H2)
Regnskap 4U er et autorisert regnskapsfirma med kontor i Lillestrøm. Vi utfører et bredt spekter av tjenester innen regnskapsføring, og har både lang og god erfaring med å bistå både små foretak og større aksjeselskaper.  
Regnskap 4U AS © 2024
| Design og utvikling av ZenNet AS 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram