Hva koster regnskapsfører for et lite AS?

Enten en skal drive et lite AS, eller allerede er leder i et stort selskap, så er regnskap noe en må ta høyde for. Det er mange spennende og vanskelige oppgaver som kommer med det å drive et lite AS, og regnskap er kanskje en av de som aller fleste gründere sliter med. Det er tross alt mye som er involvert i et regnskap som nye bedriftseiere ikke er klare over.

På det enkleste er ikke regnskap noe mer komplisert enn alle transaksjoner inn og ut av en bedrift i løpet av et år. Det som derimot kan gjøre regnskapet noe komplisert er selvfølgelig de ulike fakturaene, MVA-satsene, lønnsordninger, og andre oppgaver knyttet til regnskapet. Noen prosesser kan ha krav som nybegynnere muligens aldri har hørt om før.

Så snart en har nok inntektsstrøm i sitt AS, så velger derfor mange å sette ut deler av eller hele regnskapet til en regnskapsfører. Før en gjør dette, så må en derimot identifisere hva en regnskapsfører til lite AS koster. Driver man et lite AS, så kan en ikke la utgiftene bli større enn hva en budsjetterer for, slik at prisen her er ekstra viktig.

For å gjøre det noe enklere for deg som skal starte en bedrift, så skal vi i denne artikkelen se på prisen på regnskapsfører til et lite AS. Vi går også nærmere inn på akkurat hva det er en regnskapsfører gjør, hvorfor du bør ha en i ditt selskap, og hva som avgjør prisen på en regnskapsfører til et lite AS.

Pris på regnskapsfører

Som nevnt i innledningen er det pris på regnskapsfører til et lite AS som ofte er det viktigste. Men hva koster regnskapsfører egentlig? Det finnes dessverre ingen fasit her, men i realiteten er det uansett mest sannsynlig rimeligere å sette ut regnskapet enn å gjøre det selv. Der en bruker kanskje 3 timer på en oppgave, så kan muligens en regnskapsfører utføre denne på 30 minutter til sammenligning.

En rimelig regnskapsfører til et lite AS vil mest sannsynlig koste rundt 1,000 kr i timen. Her er det mange faktorer som avgjør. Uansett vil selv en kostnad langt over 1,000 kr i timen mest sannsynlig spare deg penger. Dette er grunnet de indirekte kostnadene som fort påløper, ved at du mister muligheten til å gjøre egne arbeidsoppgaver og tjene mer penger.

En av de faktorene som for eksempel avgjør timeprisen er hvilken by du finner din regnskapsfører i. En regnskapsfører i en liten bygd vil for eksempel ha en helt annen pris enn en regnskapsfører i Oslo. Dette er relatert til leiekostnader for bygget regnskapsføreren befinner seg i, samt etterspørselen i den spesifikke byen det er snakk om.

Drifter en internasjonalt eller kanskje innen en bransje som har veldig spesielle retningslinjer, så blir dessuten prisene på regnskapsfører for selv et lite AS høy. Det er nemlig ingen automatikk i at prisen for regnskapsfører til lite AS blir lav, bare grunnet volum og størrelse. Til syvende og sist er det tidsbruken man skal bruke til å regne seg frem til sluttprisen.

Slik reduserer du kostnadene

Er du bekymret for at prisen på regnskapsfører til et lite AS er for dyrt for din del, så finnes det mange gode strategier for å redusere kostnadene. En av de strategiene mange tyr til er selvfølgelig å gjøre regnskapet selv, men her anbefales det sjeldent å gjøre alle oppgavene selv. Det kan nemlig fort bli dyrere å gjøre alt regnskap på egenhånd, da større feil kan oppstå.

Det skjer fort, selv i et lite AS, at problemstillinger man ikke har løsningen på dukker opp. Det er tross alt en grunn til at regnskapsførere har såpass mange år med utdanning, arbeidserfaring, og etterutdanning. Dermed vil det være naivt å tro at en kan utføre regnskapet optimalt helt på egenhånd når aksjeselskapet vokser videre.

Allikevel er det en god strategi å for eksempel organisere bilag og fakturaer. Mange velger også å sende disse ut, samt føre dem på egenhånd. Muligens er det bare MVA-oppgaver, eller kanskje til og med bare lønnskjøring du ønsker å sette ut. Du kan eventuelt også bare spørre regnskapsfører om å se over regnskapet til tider.

Uansett er det viktigste å ikke vente i det lengste med å velge en regnskapsfører. For mange bedrifter ender dette opp i en rekke feil i regnskapet, og for eksempel vil for sen eller feil innlevering av MVA føre til tvangsmulkt og bøter for ditt AS. Da er ikke spørsmålet om hvor mye en regnskapsfører til et lite AS koster kanskje så aktuelt lenger.

Oppgaver regnskapsfører

Hva gjør så en regnskapsfører som mange gründere sliter med? Det er her flere disipliner som en regnskapsfører skal ha oversikt over. Sett over ett er det derimot en oppstilling av transaksjoner inn og ut av et AS som er hovedformålet med arbeidet. Dette gjelder alt fra føring av bilag, til MVA-oppgaver, lønnskjøring, og ikke minst ditt årsregnskap.

Føring av bilag er for mange den enkleste oppgaven i dag, da regnskapssystemer lar deg blant annet skanne inn dokumenter, samt laste opp PDF-filer. Allikevel kan for eksempel utfordringer slik som hvilken konto transaksjonen skal føres på oppstå. Føring av bilag er veldig viktig, da det sier noe om akkurat når bedriften mottok eller betalte penger.

MVA er en ekstra avgift som de aller fleste aksjeselskapene fører på utgående fakturaer. Har en passert 50,000 kr i omsetning, så skal nemlig merverdiavgift påføres bilaget. Satsen er ofte på 25 %, men her er det også spesielle regler å følge for enkelte bedrifter. Uansett skal alt føres i et MVA-regnskap, som avgjør hvorvidt du får penger tilbake, eller skal betale inn til staten.

Lønnskjøring er som nevnt også en populær oppgave å sette ut til regnskapsfører. Selve lønnen i seg selv, skattetrekk, utbetaling av feriepenger og sykepenger, samt sparing pensjon, er blant de utgiftene en skal føre i lønnskjøring. Ved siden kommer også yrkesskadeforsikring og arbeidsgiveravgift for den ansatte. Her er det rett og slett mye å lære seg.

Hele prosessen har altså den funksjon at de skal bygge opp ditt årsregnskap. Dette er oversikten over hvordan en bedrift har gjort det i løpet av et år, og denne skal altså sendes inn til staten. Det er viktig fordi staten trenger informasjon knyttet til skatt, men årsregnskapet er også nyttig for aksjonærer og investorer for eksempel.

Slik velger du regnskapsfører lite AS

Pris på regnskapsfører til lite AS er ikke den eneste faktoren en bør tenke over når en velger regnskapsfører, selv om denne selvfølgelig er viktig for mange. Vi har nedenfor gått gjennom de faktorene vi mener er viktige, som er lokasjon, kjennskap, og ikke minst nevnte pris.

Lokasjon

Hvor din regnskapsfører befinner seg er en undervurdert faktor for mange. For et lite AS er det fordelaktig å velge en regnskapsfører som befinner seg i samme by som selskapet, og i hvert fall i samme region. Det er fort gjort å la seg friste til å velge en rimelig, virtuell regnskapsfører, men det er ikke alltid at dette lønner seg.

Det er i de fleste tilfeller et bedre alternativ å velge en regnskapsfører til et lite AS som en kan sette seg ned med ved utfordringer. Da kan en få en bedre dialog, og du skal jo tross alt stole på denne personen med viktige, økonomiske tall. Sliter en med å få svar, så er det tross alt ikke verre enn at en går ned på hovedkontoret uansett.

Kjennskap

Kjennskap til din bransje, og kanskje helt konkret din type bedrift, er viktig når du skal velge regnskapsfører til et lite AS. Dette vil også være helt essensielt for prisen på regnskapsfører til et lite AS. Poenget her er at regnskapsføreren vil kjenne til hvordan ditt type regnskap utføres, slik at de vil bruke mindre tid, og dermed også fakturere for færre timer brukt.

Ren erfaring er selvfølgelig også viktig, og det å velge en billig regnskapsfører er ofte en risiko en heller bør unngå. Det vil si, kvalitet er ikke alltid knyttet opp mot pris selvsagt, men det er viktig å ikke utelukkende henge seg opp i prisen. Til syvende og sist er gjennomføringsevne og det å få et resultat med den beste verdien for ditt AS det viktigste.

Pris

Prisen er ikke til å komme utenom ved valg av regnskapsfører til et lite AS. Som nevnt ovenfor er det allikevel ikke det viktigste. En billig regnskapsfører kan være like god som en dyr en derimot, slik at pris må være med som en faktor hele veien. Fokuset bør derimot være på det helhetlige, og om to alternativer er like, så kan pris skille disse to.

Selvfølgelig må en også ta høyde for at prisene på regnskapsfører til et lite AS må falle innenfor det budsjettet som bedriften har satt til denne posten. Har en ikke nok penger på konto til å dekke utgiftene til regnskapsfører, så hjelper det tross alt lite hvor god regnskapsføreren er i å utføre jobben sin.

Få hjelp - eller gjøre regnskapet selv

I et lite AS er det fort gjort å tenke at en kan gjøre alt av regnskap selv. For mange stemmer det tross alt at en for eksempel i starten kan føre fakturaer og bilag i elektroniske regnskapssystem, uten å gjøre store feil. 

Dermed kan det i mange tilfeller lønne seg å gjøre hele regnskapet selv i starten. Problemet oppstår derimot når en bruker tid på regnskapet som heller burde vært benyttet til å vokse bedriften. Denne indirekte kostnaden er fort gjort å glemme i en bedrift, men den er veldig viktig for å lykkes i lengden.

Skal du vokse et lite AS til å en dag bli et stort AS, så er det viktig å sette ut de oppgavene som ikke er lønnsomme å gjøre på egenhånd. I de aller fleste tilfeller er regnskap en av disse. Velger du en helt gjennomsnittlig regnskapsfører til 1,000 kr i timen, lønner dette seg som oftest.

Dersom du for eksempel bruker 2 timer på en oppgave, og regnskapsfører bruker 30 minutter, så er det fort gjort for mange å allikevel tenke at en sparte 500 kr på å gjøre det selv. Realiteten er at du tapte 2 timer med produktivt arbeid, der du mest sannsynlig kunne tjent langt mer enn 500 kr.

FÅ TILBUD

Autoriserte regnskapsførere
Motta uforpliktende tilbud
Kjapt og enkelt
BLI KONTAKTET
Innholdsfortegnelse
Primary Item (H2)
Regnskap 4U er et autorisert regnskapsfirma med kontor i Lillestrøm. Vi utfører et bredt spekter av tjenester innen regnskapsføring, og har både lang og god erfaring med å bistå både små foretak og større aksjeselskaper.  
Regnskap 4U AS © 2024
| Design og utvikling av ZenNet AS 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram